НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

НАРЕДБА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

НАРЕДБА - ДАНЪЦИ ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНА ДЕКЕМВРИ 2023

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ